Gaeltachtín

Order your copy today!

Ar fáil anois!

 

Dialann Gaeilge 2022

  • Gaeilge mar príomhtheanga ar son na laethanta, míonna agus féilte
  • Focail/frásaí Gaeilge ar bun gach lá
  • Ealaíontoirí éagsúla in ann Gaeilge a labhairt
  • Eolaire Gnó – Gnóthaí ar fud na hÉireann atá Gaeilge acu nó atá sásta a gcuid Gaeilge a úsáid

Roghnaigh leagan clóite nó eLeabhair

Ordaigh inniu

 

Available Now!

Irish language Diary 2022

  • Irish as main language for days, months and feast days
  • Irish words/phrases on every day
  • Irish-speaking Artists of various types
  • Business directory – Irish-speaking/welcoming businesses throughout Ireland

Choose a printed or ebook version

Order today

 

€12.99  Leagan Clóite / Print

€6.99   eLeabhair / eBook

Ordaigh / Order

Faigh / Receive

Bain taithneamh as / Enjoy

For delivery in Nothern Ireland, or for large quantities please email : [email protected]