Gaeltachtín

Preorder until 30th of September

Ar fáil ar réamhordú anois!

 

Dialann Gaeilge 2022

  • Gaeilge mar príomhtheanga ar son na laethanta, míonna agus féilte
  • Focail/frásaí Gaeilge ar bun gach lá
  • Ealaíontoirí éagsúla in ann Gaeilge a labhairt
  • Eolaire Gnó – Gnóthaí ar fun na hÉireann atá Gaeilge acu nó atá sásta a gcuid Gaeilge a úsáid

Roghnaigh leagan clóite nó eLeabhair

Réamhordaigh go dtí 30ú Méán Fómhair

 

Available for pre-order Now!

Irish language Diary 2022

  • Irish as main language for days, months and feast days
  • Irish words/phrases on every day
  • Irish-speaking Artists of various types
  • Business directory – Irish-speaking/welcoming businesses throughout Ireland

Choose a printed or ebook version

Preorder until 30th September

 

€12.99    €11.00  Leagan Clóite / Print

€6.99      €5.00   eLeabhair / eBook

Ordaigh / Order

Faigh / Receive

Bain taithneamh as / Enjoy

For delivery outside Ireland, or for large quantities please email : maresaclare@gmail.com